Projektet Landsbygdsfokus

Landsbygdsfokus är ett projekt som genomförs på uppdrag från Tillväxtverket. Det drivs av Affärskompetens Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) under perioden jan-okt 2020.

 Syftet med projektet är att stärka företagsfrämjarnas personal i kunskap om situation och behov för företag på landsbygderna.

Med denna kunskap kommer Främjandesystemet bättre att kunna möta företagens behov och erbjuda tjänster som är rätt just för den målgruppen.

Det handlar det inte enbart om VAD man erbjuder, utan även om HUR man gör det.

Vår projektidé bygger på att använda föreningen Affärskompetens Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU:s, gemensamma kunskap och erfarenhet kring de särskilda behov och förutsättningar som företag på landsbygderna har.

Projektets mål är att skapa ett utbildningsmaterial för främjandeaktörer om företagens specifika utmaningar och behov samt genomföra kunskapshöjande insatser och en spridning av vårt material under och efter projekttiden.

Projektet inleds med gemensam kunskapsinsamling och utveckling av utbildningsmaterial.

Kunskapshöjningen kommer sedan ske bland annat genom workshops och utbildningsinsatser till företagsfrämjarnas medarbetare. Vi finns också som ett kunskapsstöd/bollplank under hela projekttiden.

Vi utarbetar material som främjandeaktörernas medarbetare kommer att kunna använda efter projekttiden.

För frågor: Kontakta projektledare Sara hellberg på sara.hellberg@affarskompetens.se eller utbildningsansvarig Vera Andersson på vera.andersson@affarkompetens.se

© Copyright Affärskompetens Sverige